Jdi na obsah Jdi na menu
 


UKLIĎME ČESKO!!!

Děkuji všem, kdo se zúčastnili akce Ukliďte Česko! Jsem moc ráda, že jsem společně uklidili část lesa a Žlíbek. Těším se na další ročník. Děkuji.

20140517_093424.jpg

Pojďte s námi dne 17. 5. 2014 v rámci celorepublikové akce uklidit naši obec Padochov! Přestaňme si stěžovat a pojďme společně něco dokázat! Sraz dobrovolníků bude před hospodou u Večerky v 8:30 hod. PŘIDEJTE SE K NÁM!!!

Prosím o návrhy k úklidu míst v Padochově na adamkova.j@seznam.cz, 722 016 102.

www.uklidmecesko.cz

 

Pravidla bezpečnosti práce 

1. Veškeré práce budu provádět podle pokynů místního organizátora akce, jež 

stanoví bezpečný způsob rozebrání skládky, tak aby např. nedošlo k sesutí 

skládky a zavalení pracovníků. 

2. Rodiče nebo zákonní zástupci nesou plnou odpovědnost za bezpečnost svých 

dětí. 

3. Jakékoliv zranění v průběhu akce neprodleně ohlásím místnímu organizátorovi a 

nechám ošetřit. 

4. Při práci budu používat osobní ochranné pomůcky (rukavice, dlouhé kalhoty, 

dlouhé rukávy, vhodnou/pevnou obuv, v případě potřeby ochranné brýle, čepici). 

5. V případě nálezu munice se munice ani jejího okolí vůbec nedotýkám, s municí 

nemanipuluji a okamžitě informuji místního organizátora, jež vyrozumí Policii ČR. 

6. V případě nálezu tlakových nádob, nádob se stlačeným plynem, se nálezu 

nedotýkám, informuji místního organizátora, jež uvědomí hasičskou záchrannou 

službu. 

7. Při nálezu azbestového materiálu, kanystrů s nebezpečnými látkami nebo 

uhynulých zvířat se jich dále nedotýkám a nijak s nimi nemanipuluji, informuji 

místního organizátora, který o nálezu nebezpečného odpadu odešle hlášení 

prostřednictvím ZmapujTo.cz. 

8. Při používání jakýchkoliv nástrojů mám na paměti svou vlastní bezpečnost i 

bezpečnost pracovníků ve svém okolí. 

9. Nevstupuji do jakýchkoliv prostor, kde by hrozilo nebezpečí propadnutí, zavalení 

či utonutí, nevstupuji do objektů určených k demolici apod. 

10. Při pohybu na silnici či v blízkosti železnice budu dbát zvýšené opatrnosti a budu 

používat reflexní vestu.